Search    |    Bookmark  |    Homepage    |    E-mail

HOVEDSIDE

FAKTA

UTELIV

SHOPPING

KULTUR

FRITID

AKTUELT

HOTEL

TRANSPORT


NATUR OG FRILUFTSLIV


Skedsmo kommune oppleves som en kommune med mange grønne lommer, og naturen ligger tett på by- og bområdene. Det er kort vei til mange naturperler, både innenfor og utenfor kommunens grenser. Nitelva, Leira, og den gamle Oldtidsveien som går gjennom kommunen, er noen eksempler. Går en utenfor kommunens grenser, er Øyeren, med Nord-Europas største innlandsdelta et unikt område, med et rikt fugle- og fiskeliv. Fra Bjønnåsen i Østmarka, har man fri sikt til både Gaustadtoppen i sørvest og Jotunheimen i nord. Romeriksåsen må også nevnes. Vinterstid er det et yndet sted for skigåere.
Les mer på Skedsmo Kommunes egne hjemmesider
 


Nebbursvollen Friluftsbad er et yndet utfluktssted på sommeren og består av 3 bassenger (50 m basseng, øvingsbasseng med leker og plaskebasseng). Badet er et utpreget "familiebad" med store friarealer, gratis parkering, vannsklier, dusj/toalettanlegg, områder for lek og ballspill, grillmuligheter, picknic-område, sandvolleybane, kiosk og lekeplass.


På vinterstid er den kunstfrosne banen, Piruetten på Lillestrøm Torv, åpen til glede for store og små


Sørum fritidsgård ligger idyllisk til mellom Skedsmohallen og Leirelva.
Fritidsgården gir tilbud om meningsfylte aktiviteter for funksjonsfriske og funksjonshemmede.
Ridning og stell av dyr er hovedaktiviteten. Rideskolen har 18 skolehester. I alt er det ca. 40 hester på gården. Gården har en del smådyr som griser, geiter, esler, høner og kaniner.


I Skedsmo finnes områder med unike naturverdier, men disse er ukjente for mange. Selv om mange i kommunen er innflyttere, kan det selv for innfødte skedsmosokninger være så som så med kunnskapen om disse områdene. Naturvernforbundet i Skedsmo har derfor lagt ut noen beskrivelser av noen utvalgte områder i Skedsmo.

Nitelva
Som rekreasjonsområde for Lillestrøm og omegn er Nitelva godt kjent og mye brukt. Fra Hellerudsletta og ut til Øyeren renner elva som en stille flod gjennom kulturlandskap og våtmark. Om man vil prøve fisken, padle kano, spasere langs flomvollen eller bare koble av fra hverdagen, er Nitelva verdt et besøk.
Les mer
 
Leira
Området mellom Leirsund og Øyeren er en av Nordens største elvesletter med en meandrerende elv. Sammen med Nordre Øyeren utgjør det et unikt naturhistorisk dokument. De flomutsatte områdene har skapt en særegen vegetasjon og dyreliv. Best oppleves Leira fra kano.
Les mer
 
Kroksjøene på Leirelvsletta
Kroksjøene, eller stillene som de kalles, er elveslynger som har blitt liggende igjen når elva har skiftet løp. Det er tre stiller på Leirasletta: Tomtestilla, Ringstilla og Stilla. De to førstnevnte har en hesteskoform, mens Stilla er en S-formet avsnøring. Sommerstid er dette oaser med stort biologisk mangfold. Området er et ideelt miljø for insekter, amfibier og fugl. Det er særlig her nattergalen og mange andre sangere kan høres på varme forsommerkvelder.
Les mer
 
Sørumsneset naturreservat
Sørumsneset er innfallsporten til Nordre Øyeren Naturreservat. Tusenvis av fugler på vår- og høsttrekket bruker området som rasteplass og mellomstasjon. Gruntvannslagunene regnes som et av landets mest artsrike våtmarksområder. Meitefiskere trekkes også til Sørumsneset, men det er helst før myggen setter inn.
Les mer
 
Ravinene - Skedsmos ukjente jungel
Ravinene er antagelig Skedsmos mest artsrike og varierte naturområder. De danner også den landskapstypen som kjennetegner Romerike. Likevel er det få som har vandret i disse områdene. En oppdagelsesferd til Skedsmos ukjente jungelområder anbefales!
Les mer
 
Kongsrudtjern naturreservat
Kongsrudtjern naturreservat er ikke stedet å legge familiens picnic. Her er myrer og mygg i rikt monn. Bratt og ulendt er det også. Men denne bortgjemte lille "avkroken" lengst øst i kommunen huser faktisk et helt unikt biologisk mangfold. Knapt noen andre steder i landet finner du en slik artsrikdom av amfibier, øyenstikkere og fugl. Tar du nistematen på Rudskulen får du et flott skue utover Rælingsåsen og Øyeren, mens du kan fabulere over hvem som reiste bygdeborgen der for 1500 år siden.
Les mer

Nordre Øyeren Naturreservat
Nordre Øyeren Naturreservat omfatter Nord-Europas største innlandsdelta. Deltaet dannes av Glomma, Norges største elv. Nitelva og Leira møtes i Sørumsneset naturreservat og renner herfra inn i grunntvansinnsjøen Svellet, sørøst for Lillestrøm. Svellet og Glomma møtes i deltaet. I sør ligger innsjøen Øyeren. Området omfatter store grunntvannsområder og fredet natur- og kulturlandskap.
Les mer på hjemmesidene til Øyeren Informasjonssenter og på Miljøstatus i Oslo og Akershus

 
ATTRAKSJONER PÅ ROMERIKE


Din Logo ?

Ta kontakt for å profilere ditt firma på
VISIT LILLESTRØM !


Din Logo ?

Ta kontakt for å profilere ditt firma på
VISIT LILLESTRØM !Severdigheter i Akershus fylke Akershus kan vise til en rekke severdigheter for store og små, enten man er interessert i eldre histore, nyere historie, moderne kunst eller har lyst til å kjenne sommerfuglene i magen på Tusenfryd fornøyelsespark. Se liste over severdigheter i fylket som har egne hjemmesider.
Kulturnett Akershus


Blåveis er Fylkesblomsten
Blåveisen er godt kjent for de fleste, både de blå blomstene som kommer i mars-april og de læraktige bladene som er grønne året rundt. Blomsterknoppene blir klare om høsten, og trenger bare den første varme vårsolen for å utvikles

 
Det Norske Hageselskap og styret i Norsk Botanisk Forening har foreslått hva som skal være fylkesblomst i de ulike fylkene. Les mer om fylkesblomster på nettsidene til botanisk hage og museum.
 
Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på VISIT LILLESTRØM !Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på VISIT LILLESTRØM !