Search    |    Bookmark  |    Homepage    |    E-mail

HOVEDSIDE

FAKTA

UTELIV

SHOPPING

KULTUR

FRITID

AKTUELT

HOTEL

TRANSPORT


LILLESTRØM - MØTESTEDET PÅ ROMERIKE - KUN 12 MIN. FRA OSLO S

Med Norges Varemesse sentralt beliggende i byen, et av landets største forsknings- og teknologimiljøer samt nytt og moderne Kultursenter og kino med sju saler omtales Lillestrøm ofte som både Messebyen, Kunnskapsbyen, Kulturbyen og fra gammelt av "Flisby'n". Siste tilvekst er nå også Sykkelbyen !

Tillat plug-in module for å se video !

  • Lillestrøm fikk bystatus 13. juni 1998
  • Innbyggere i Lillestrøm by: ca. 14.000
  • Innbyggere i Skedsmo kommune: ca. 46.000
  • Avstand til Oslo sentrum: ca 18 km.
  • Lillestrøm har lange tradisjoner som trafikknutepunkt i hovedstadsområdet.
  • Lillestrøm kollektivterminal har landets tredje mest trafikkerte jernbanestasjon.
  • Flytoget har avganger hvert 20. minutt.
  • Godt utbygget veinett med firefelts motorvei, Gardermoen – Oslo, og mellom Lillestrøm og Oslo gjennom Rælingstunellen.
 Klikk alt. her for å se video i egnet media avspiller

MESSEBYEN.  Norges Varemesse ligger ved innfartsveien til Lillestrøm og besøkes årlig av hundre-tusener interesserte. Den har også sentral beliggenhet like ved Lillestrøm stasjon. I tillegg til Exporama på Hellerudsletta utgjør dette Norges største kongress og messearena. Norges Varemesse arrangerer både fag- og publikumsmesser. Noen av de største messene er Reiseliv, Jobb & Utdanning, Gave & Interiør, Nor-Shipping, Sjøen for alle og Bygg Reis Deg

KUNNSKAPSBYEN.  Lillestrøm preges av sterk vekst innenfor kunnskapsindustrien, og i tillegg til flere utdanningsinstitusjoner, har området mange høyteknologiske virksomheter. Kunnskapsbyen Lillestrøm koordinerer et av landets største forsknings- og teknologimiljøer, til sammen ca 6.000 ansatte med 300 doktorgrader og ca. 6.000 studenter.  Dette gjør Lillestrøm til et av de viktigste teknologiske miljøene i Norge.

KULTURBYEN.  Lillestrøm er en levende by med et mangfoldig og rikt kulturliv. Med utbyggingen av Lillestrøm Kultursenter og etableringen av SF kino med sju saler har byen fått et gigantisk løft på kultursiden. Akershus Teater har sete i byen, og har allerede produsert en rekke forestillinger. Mange kjente artister fra inn- og utland besøker byen jevnlig, og flere og flere velger å legge premierer for nye forestillinger til nettopp Lillestrøm. Byen har også en rekke kunstgallerier.

FLISBYEN.  Lillestrøm har navn etter gården Lille Strøm, som lå på på Rælingssiden av Nitelva. De første bosetningene kom langs Nitelva på 1600-tallet og årlige vårflommer satte ofte hus og beitemarker under vann.  Fra 1860-årene var sagene ikke lenger avhengig av vannkraft og de nye dampsagene ble anlagt i Lillestrøm. Dette førte til en sterk befolkningsøkning og Lillestrøm ble raskt fylkets største industristed og gav opphavet til navnet ”Flisby'n".

SYKKELBYEN.  Høsten 2008 kåret landets syklister Lillestrøm til Norges beste sykkelby. Offentliggjørelsen skjedde på landskonferansen til Syklistenes Landsforening. I skarp konkurranse med 20 andre byer er Lillestrøm den byen av alle hvor byens egne syklister er mest fornøyd. Blant tiltakene Skedsmo har utført, er eget sykkelkart, veldig godt med sykkelparkeringer på sentrale steder og sammenhengende sykkelveinett.

I moderne tid er Lillestrøm også kjent for å ha blitt satt under vann under flere store flommer av elva Nitelva. Både i 1966 og 1967 var det storflom. En demning som ble ført opp under krigen av den tyske okkupasjons-makten var da til noe hjelp. Men etter enda en storflom på 90-tallet besluttet myndighetene å skjøte på flomdiket og fullførte dette hele veien langs Nitelva

Jernbanen har helt fra starten vært svært viktig for Lillestrøm. I 1854 stod jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll ferdig. Norsk Hoved Jernbane ble linjen kalt, og Hovedbanen kalles denne strekningen den dag i dag. Med etableringen av Gardermobanen i 1998 har Lillestrøm befestet sin posisjon som et trafikknutepunkt på stedet der også Kongsvingerbanen (mot Stockholm) og Hovedbanen skiller lag.

Foto: Tom GustavsenLillestrøm er omkranset av små og store grønne lunger. Det er kort vei til mange naturperler, både innenfor og utenfor kommunens grenser.  Flomvollen er blitt et populært tur- og rekreasjonsområde.  Nebbursvollen friluftsbad har gledet store og små i årtier. Går en utenfor kommunens grenser, er Øyeren, med Nord-Europas største innlandsdelta et unikt område, med et rikt fugle- og fiskeliv. Fra Bjønnåsen i Østmarka, har man fri sikt til både Gaustadtoppen  i sørvest og Jotunheimen i nord. Romeriks-åsen må også nevnes. Vinterstid er det et yndet sted for skigåere.

Lillestrøm Sportsklubb, stiftet 1917, er byens stolthet med over 30 års sammenhengende spill i eliteserien! Klubbens suksess i moderne tid ble startet med legendariske Tom Lunds storhetstid på 70-tallet. I de senere år har klubben sluttført en storsatsing med et topp moderne Åråsen stadion med plass til 12.000 tilskuere. Nylig stod LSK Hallen ferdig. Dette er en storhall for fotball med kunstgress i Lillestrøm, sentralt beliggende ved Åråsen. Hallen eies og brukes av Lillestrøm Sportsklubb.

"Sånn er bare Lillestrøm" synger Lillestømjenta Turid Lisbeth Nygård på sin CD "Mye rart på Romerike". Hør sangen her

KORT HISTORIE - SLIK FIKK LILLESTRØM SITT STEDSNAVN

Jernbanen ga Lillestrøm sitt navn
Lillestrøm har en kort, men unik historie. I løpet av få år oppstod et bypreget tettsted nærmest fra et ingenting. Flaten mellom Nitelva og Leira var gammel havbunn og bestod for en stor del av torvmose, eller måsa som jo er den lokale ordformen .Området var lenge så å si ubebodd og hadde heller ikke engang sitt eget navn. -  Mellom Kristiania og Nitelva var stasjonene fra først av bare Grorud, Strømmen og en stasjon ved gården Lille Strøm på Rælingsiden.  Etter hvert mente bøndene i de store skogsområdene rundt Solør og Odalen mente at de også burde nyte godt av jernbanefrakt til trelast- og godstransport, og det ble vedtatt ved kongelig resolusjon å bygge en ny bane. Det ble bestemt at banen skulle gå til Kongsvinger og dele seg fra Hovedbanen ved Nitelva. Men ettersom det var for trangt til dette på Rælingsiden, ble stasjonen flyttet over elva. Der var det plass nok. Og ettersom dette stedet ikke hadde noe eget navn fra før av, fulgte likegodt stasjonsnavnet med. Så ble Lille Strøm snart til Lillestrøm. Det varte ikke lenge før dette navnet ble brukt om hele flaten. Kongsvingerbanen ble innviet i 1862. Den nye stasjonen ble stadig bygd ut og ble svært viktig for jernbanen - og for Lillestrøm.

Lillestrøm - et produkt av den industrielle revolusjonen
Lillestrøm er faktisk det første og eldste eksemplet på et lokalsamfunn i Norge vokst fram som et rent produkt av den industrielle revolusjon som hadde sitt gjennombrudd her i landet på midten av 1800-tallet. Rjukan, Odda, Sauda m.fl. kom en del år senere som et resultat av den elektro-kjemiske industrien.Jernbanen med damplokomotiv, dampsager langs Nitelva og dampskip på Øyeren er bærebjelkene i Lillestrøms tidlige historie.

Les mer her

 


Hengenebbet Lillestrømsk Kanarifugl !

Kirsti Nossum og Eivind Gran, bosatt i Lillestrøm, ble i 2004 medlemmer i  foreningen Kartozoologiens venner etter å ha "utvist et sant kartozoologisk sinnelag ved oppdagelsen av den hengenebbete kanarifugl på Lillestrøm." Les mer om foreningen og det interessante funnet og foreningen, klikk  her 
Kartozoologi n. Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.

 


Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på
VISIT LILLESTRØM !

Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på
VISIT LILLESTRØM !
 


 

Kommunevåpenet til Skedsmo består av 3 hester i kappløp, og henspeiler på opprinnelsen til navnet Skedsmo, som var ”skeid”, og som betyr kappløp med hest. Dette foregikk i Skedsmo på en mo, der Skedsmo kirke ligger i dag, og derav navnet Skedsmo.

Kommunevåpenet er laget av Lillestrømlingen Finn Fagerli, etter at han vant konkurransen om å lage Skedsmos kommunevåpen i konkurranse med andre kunstnere

Her kan du lese mer om Skedsmo på kommunens egne hjemmesider


Akershus fylkeskommunes våpen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 1987. Det er også tegnet av Finn Fagerli, og våpenet beskrives slik: "I blått en sølv trappegavl".

For Akershus er det nærliggende å velge trappegavlen  som våpenmotiv. Den skal minne om silhuetten av Akershus slott, som ikke bare har gitt navn til fylket som geografisk begrep, men også til fylkeskommunen og dens forgjengere Akershus amt, stiftamt og len.

 
Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på VISIT LILLESTRØM !Din Logo ?
Ta kontakt for å profilere ditt firma på VISIT LILLESTRØM !